Ridnashkola - електронні книги
Художня культура України: Навчальний посібник

Художня культура України: Навчальний посібник

код: О11980У
автор:

За заг. ред Л. М. Масол

Художня культура України: Навч. Посіб./ Л. М. Масол, С. А. Ничкало, Г. І. Веселовська, О. І. Оніщенко; За заг. ред. Л. М. Масол. – Х. : Вид-во «Ранок», 2010. – 240 с.: іл.
ISBN 978-611-540-655-5
Висвітлено найвизначніші явища художньої культури України від найдавніших часів до сучасності.
Для загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 008 (477)(075.3)
ББК 85 (4Укр)я721 

30.00 грн.
*одразу вказуйте свою електронну пошту:
На сторінці з повідомленням про успішну оплату є посилання Вернуться на сайт, яке потрібно натиснути, щоб перейти на сторінку з можливістю завантаження книг.


Встановити програму AdobeReader

Встановити програму Менеджер ліцензій PDF OwnerGuard License Manager

* Як користуватися книгами в захищеному форматі *PDF